Hak Sahiplerince Aranmayan Paralar

"Özel Hukuk Hükümlerine Tabi Sigortalar Kapsamında Hak Sahiplerince Aranmayan Paralar Hakkında Yönetmelik" gereği, sorgulama ekranı 1 Şubat - 31 Mayıs tarihleri arasında aktiftir.
Haziran ayının 15. gününe kadar hak sahipleri tarafından aranmayan/ talep edilmeyen zamanaşımına uğramış tutarlar, Haziran ayının sonuna kadar Güvence Hesabına devredilmektedir.